Documenten

Beleidsnotitie toelating schorsing en verwijdering

Code Goed onderwijsbestuur

Examenreglement Stichting Andreas College 2022-2023

Gedrags en integriteitscode

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Klachtenregeling

Klokkenluiders regeling

Managementstatuut

Onderzoek bestuur en scholen

Organogram

Rooster van aftreden

Schoolplan Stichting Andreas College

Statuutwijziging notariƫle akte

Veiligheidsplan