Documenten

Beleidsnotitie toelating schorsing en verwijdering

Code Goed onderwijsbestuur

Gedrags en integriteitscode

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Klachtenregeling

Onderzoek bestuur en scholen

Organogram

Rooster van aftreden

Schoolplan Stichting Andreas College

Statuutwijziging notariƫle akte

Veiligheidsplan