Stichting Andreas College voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Katwijk e.o. is opgericht op 26 november 2015 en is gevestigd in de gemeente Katwijk. Onder deze stichting vallen de scholen Limes Praktijkonderwijs, Vakcollege Rijnmond en  Pieter Groen. De stichting heeft ten doel de bevordering van het Protestants Christelijk voortgezet onderwijs.

Stichting Andreas College ziet het als haar maatschappelijke opdracht om jonge mensen onderwijs te bieden dat een kansrijke basis legt voor hun toekomst. Onze naam is verbonden aan de apostel Andreas. Andreas, de broer van Petrus, was een visserman. De boot staat hiervoor symbool in ons logo.

Visie

Stichting Andreas College staat voor kwalitatief goed en uitdagend onderwijs waarin leerlingen hun eigen identiteit verder kunnen ontwikkelen, zodat zij kunnen functioneren in een complexe samenleving waarin verschillende culturele en levensbeschouwelijke
stromingen bestaan. Medewerkers en leerlingen worden gestimuleerd tot een onderzoekende, oplossingsgerichte en lerende houding. De focus is gericht op de verdere ontwikkeling van professionaliteit en het zien, benutten en ontwikkelen van talenten van medewerkers
en leerlingen.

Scholen

Pieter groen

Pieter Willemsz Groen werd in 1808 in Katwijk geboren. Hij leed schipbreuk voor het eiland Tristan da Cunha en besloot er te blijven wonen. Later werd hij gouverneur van het eiland. Men noemde hem de “ongekroonde koning van Tristan da Cunha”. De kroon als teken voor leiderschap staat hiervoor symbool in ons logo.

www.pietergroen.nl

Vakcollege Rijnmond

Rijnmond is letterlijk afgeleid van de monding van de rivier de Rijn. Het zoete water gaat over in zout water door de sluis in de Watering in Katwijk. De sluis staat voor de overgang van kind naar jong volwassene. De sluis staat daarnaast ook voor vakmanschap en techniek. De sluis staat hiervoor symbool in ons logo.

www.vakcollegerijnmond.nl

Limes praktijkonderwijs

Limes (Latijn voor ‘grens’) is de aanduiding van de grens van het toenmalige Romeinse Rijk. Die grens liep van Katwijk langs de Rijn en Donau naar de Zwarte Zee. De limes werd gevormd door een gordel van verdedigingstorens en uiterst praktisch ingerichte kampen. De grenspoort staat hiervoor symbool in ons logo.

www.limes-katwijk.nl

College van Bestuur

Het College van Bestuur wordt gevormd door:

  • De heer M. Domela Nieuwenhuis Nijegaard

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer W. van Duijn, voorzitter
  • De heer R. van den Berg
  • Mevrouw A. Buitenkamp
  • De heer C.P. van Dijk
  • De heer P. Guijt
  • De heer A. van der Plas
  • Mevrouw E. Parlevliet

Vertrouwenspersoon

Vertrouwens- persoon

Stichting Andreas College heeft naast de interne vertrouwenspersonen op de scholen ook externe vertrouwenspersonen via Centrum Vertrouwenspersonen Plus: 

Lilian Vermeulen en Arnoud Kok 

E info@cvp-plus.nl 
T 070 260 00 32 
www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl 

Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek

Samenwerkings-verband V(S)O Duin- en Bollenstreek

Onze scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek (www.swvduinenbollenstreek.nl). In het samenwerkingsverband werken scholen samen om voor alle leerlingen in de regio het best mogelijke onderwijs en passende ondersteuning op school te organiseren.

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen in het samenwerkingsverband werken met het Schoolondersteuningsprofiel V(S)O Duin- en Bollenstreek. Hierin staan het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van iedere school beschreven. Om te weten welke ondersteuningsmogelijkheden onze school zelf, of met behulp van anderen biedt, kunt u ons schoolondersteuningsprofiel bekijken op: swvduinenbollenstreek.schoolprofielen.nl/

Loket Passend Onderwijs

Het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij vragen over passend onderwijs voor leerlingen. Scholen kunnen het Loket inschakelen voor vragen en advies omtrent ondersteuning op school en overgangen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Meer informatie

Via onze documenten pagina kunt u meer informatie vinden zoals bijvoorbeeld ons organogram en de meest recente jaarverslagen.

Mocht er toch iets niet terug te vinden zijn, neemt u dan gerust contact met ons op via info@stichtingandreascollege.nl