Elk mens telt

De Stichting Andreas College voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Katwijk e.o. is opgericht op 26 november 2015 en is gevestigd in de gemeente Katwijk. Onder deze stichting vallen de scholen Limes (praktijkonderwijs, Vakcollege Rijnmond (vmbo basis-, kader- en gemengde leerweg) Pieter Groen (vwo, havo en vmbo-t) met TTO, Entreprenasium en Wetenschap. De stichting heeft ten doel de bevordering van het Protestants Christelijk voortgezet onderwijs.

Visie

Stichting Andreas College staat voor kwalitatief goed en uitdagend onderwijs waarin leerlingen hun eigen identiteit verder kunnen ontwikkelen, zodat zij kunnen functioneren in een complexe samenleving waarin verschillende culturele en levensbeschouwelijke stromingen bestaan. Medewerkers en leerlingen worden gestimuleerd tot een onderzoekende, oplossingsgerichte en lerende houding. De focus is gericht op de verdere ontwikkeling van professionaliteit en het zien, benutten en ontwikkelen van talenten van medewerkers en leerlingen.

College van Bestuur en Raad van Toezicht

Het College van Bestuur wordt gevormd door:

  • De heer A. Turner

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mevrouw S. Mieras-Tavenier, voorzitter
  • De heer A. van der Plas
  • De heer P. Guijt
  • De heer C.P. van Dijk
  • De heer W. van Duijn
  • Mevrouw A. Buitenkamp

Bezoekadres

Louise de Colignylaan 2, 2224 VT Katwijk
Telefoon 071-4013128

Correspondentieadres

Postbus 48, 2220 AA Katwijk
T.a.v. Bestuurssecretaris mevrouw L. van der Weyden
secretaris@stichtingandreascollege.nl
Bankrekening NL21 RABO 03918641 57 t.n.v. Stichting Andreas College

Schoolplan Jaarverslag Privacy Portaal

Onze scholen

Pieter Willemsz Groen werd in 1808 in Katwijk geboren. Hij leed schipbreuk voor het eiland Tristan da Cunha en besloot er te blijven wonen. Later werd hij gouverneur van het eiland. Men noemde hem de “ongekroonde koning van Tristan da Cunha”. De kroon als teken voor leiderschap staat hiervoor symbool in ons logo.

Rijnmond is letterlijk afgeleid van de monding van de rivier de Rijn. Het zoete water gaat over in zout water door de sluis in de Watering in Katwijk. De sluis staat voor de overgang van kind naar jong volwassene. De sluis staat daarnaast ook voor vakmanschap en techniek. De sluis staat hiervoor symbool in ons logo.

Limes (Latijn voor ‘grens’) is de aanduiding van de grens van het toenmalige Romeinse Rijk. Die grens liep van Katwijk langs de Rijn en Donau naar de Zwarte Zee. De limes werd gevormd door een gordel van verdedigingstorens en uiterst praktisch ingerichte kampen. De grenspoort staat hiervoor symbool in ons logo.

You Academy is een gezamenlijk initiatief van Stichting Andreas College en Stichting Prohles. Op deze tienerschool van 10- tot 14-jarigen draait het om de leerling, vandaar de naam ‘You Academy’. De leerling krijgt zicht op zijn eigen ontwikkeling en is medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces. Op de You Academy helpen we hen te ontdekken wie ze zijn, wat ze willen, wat ze kunnen en wat het beste bij hen past.